PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU
45-060 OPOLE, UL. KATOWICKA 68
w roku akademickim 2016/2017
ogłasza rekrutację na
STUDIA PODYPLOMOWE
RATOWNICTWO GÓRSKIE I WYSOKOŚCIOWE

 

Audycja w Radio Doxa na temat Studiów Podyplomowych z Ratownictwa Górskiego i Wysokościowego

 
Warunki rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2016/2017
Kandydaci powinni złożyć w terminie do 5 września 2016 r. następujące dokumenty (w nieopisanej teczce tekturowej, wiązanej):

 1. Podanie o przyjęcie na studia (na ustalonym formularzu).
 2. Życiorys
 3. 3 aktualne fotografie legitymacyjne (35x45 mm).
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.
 5. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
 6. Zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (na ustalonym formularzu).
 7. Jedna koperta z aktualnym adresem do korespondencji.
 8. Zaświadczenie od lekarza sportowego lub medycyny pracy (na ustalonym formularzu) o braku przeciwskazań do pracy o charakterze ratownika górskiego i na wysokości (Ratownictwo Górskie i Wysokościowe).

 Plan rekrutacji na studia podyplomowe na rok akademicki 2016/2017:

 1. Składanie dokumentów przez kandydatów - od 25.04.2016 r. do 05.09.2016 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 w pokoju nr 020.
 2. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej - 06.09.2016 r.
 3. Ogłoszenie wyników rekrutacji - 07.09.2016 r.
 4. Wysyłanie kandydatom na studia decyzji dotyczącej wyniku rekrutacji - 07.09.2016 r.
 5. Termin składania odwołań do JM Rektora - 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
  (Podstawą odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej jest naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia).
 6. Wpisy na listę studentów - do 12.09.2016 r.

RATOWNICTWO GÓRSKIE I WYSOKOŚCIOWE: limit miejsc - 16

Uczelnia zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nieuruchamianiu studiów podyplomowych
na każdym z wyżej wymienionych kierunków w przypadku braku wypełnienia limitu przyjęć.
O powyższym fakcie kandydaci zostaną powiadomieni listownie.
O przyjęciu kandydatów na dane studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Harmonogram zjazdów na studiach podyplomowych prowadzonych w Wydziale Pielęgniarstwa PMWSZ w Opolu w roku akademickim 2016/2017
  RATOWNICTWO GÓRSKIE I WYSOKOŚCIOWE

  I SEMESTR
  29. – 30.10.2016 r. (Opole)
  19. – 20.11.2016 r. (Opole)
  10. – 11.12.2016 r. (Opole)
  04. – 05.02.2016 r. (Podlesie)

  II SEMESTR
  04. – 05.03.2017 r. (Podlesie)
  01. – 02.04.2017 r. (Podlesie)
  22. – 23.04.2017 r. (Podlesie)
  06. – 07.05.2017 r. (Podlesie)

  27. – 28.05.2017 r. (Podlesie)
  10.06. 2017 r. - EGZAMIN (Podlesie)

Współpracują z nami

NASZE PROJEKTY
 • Medical Science Baner
 • IV Konferencja
 • logo próchnica
 • logo dziecieca
 • Medical Science Baner
 • IV Konferencja
 • logo młodziezowe
 • logo próchnica
 • logo dziecieca
 • logo młodziezowe
 • logo próchnica
PATRNERZY
 • logo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
 • logo Vital Medic Sp. Z o.o. Kluczbork
 • logo Magnolia
 • logo ZSZ NR 4 w Opolu
 • logo Fundacja Szansa dla Niewidomych
 • logo ZSZ nr 4 im Bronisława Koraszewskiego w Opolu
 • logo Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • logo Uniwersytet Medyczny im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • logo Zespół Szkół w Gogolinie
 • logo Urząd Miasta Opola
 • logo Park Naukowo – Technologiczny w Opolu
 • logo ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁĄCYCH W OPOLU
 • logo Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
 • logo Szpital Wojewódzki w Opolu
 • logo Kuratorium Oświaty w Opolu
 • logo Euromedyk
 • logo UNIWERSYTET MEDYCZNY WE WROCŁAWIU