PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU
45-060 OPOLE, UL. KATOWICKA 68
w roku akademickim 2016/2017
ogłasza rekrutację na
STUDIA PODYPLOMOWE
KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE Z JĘZYKIEM MIGOWYM 
WSPOMAGANIE KOMUNIKOWANIA SIĘ Z PACJENTEM/KLIENTEM Z PROBLEMAMI W POROZUMIEWANIU SIĘ 

 
Warunki rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2016/2017
Kandydaci powinni złożyć w terminie do 5 września 2016 r. następujące dokumenty (w nieopisanej teczce tekturowej, wiązanej):

 1. Podanie o przyjęcie na studia (na ustalonym formularzu).
 2. Życiorys.
 3. 3 aktualne fotografie legitymacyjne (35x45 mm).
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.
 5. Kserokopię dokumentu potwierdzającego znajomość PJM na poziomie A1 – oryginał do wglądu
  (Wspomaganie komunikowania się z pacjentem/klientem z problemami w porozumiewaniu się).
 6. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
 7. Zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (na ustalonym formularzu).
 8. Jedna koperta z aktualnym adresem do korespondencji.
Plan rekrutacji na studia podyplomowe na rok akademicki 2016/2017:
 1. Składanie dokumentów przez kandydatów - od 25.04.2016 r. do 05.09.2016 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 w pokoju nr 020.
 2. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej - 06.09.2016 r.
 3. Ogłoszenie wyników rekrutacji - 07.09.2016 r.
 4. Wysyłanie kandydatom na studia decyzji dotyczącej wyniku rekrutacji - 07.09.2016 r.
 5. Termin składania odwołań do JM Rektora - 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
  (Podstawą odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej jest naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia).
 6. Wpisy na listę studentów - do 12.09.2016 r.
KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE Z JĘZYKIEM MIGOWYM: limit miejsc - 20
WSPOMAGANIE KOMUNIKOWANIA SIĘ Z PACJENTEM/KLIENTEM Z PROBLEMAMI W POROZUMIEWANIU SIĘ: limit miejsc - 16

Uczelnia zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nieuruchamianiu studiów podyplomowych
na każdym z wyżej wymienionych kierunków w przypadku braku wypełnienia limitu przyjęć.
O powyższym fakcie kandydaci zostaną powiadomieni listownie.
O przyjęciu kandydatów na dane studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Harmonogram zjazdów na studiach podyplomowych prowadzonych w Wydziale Pielęgniarstwa PMWSZ w Opolu w roku akademickim 2016/2017
  KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE Z JĘZYKIEM MIGOWYM

  I SEMESTR
  17. – 18.09.2016 r.
  01. – 02.10.2016 r.
  15. – 16.10.2016 r.
  05. – 06.11.2016 r.
  19. – 20.11.2016 r.
  03. – 04.12.2016 r.

  II SEMESTR
  28. – 29.01.2017 r.
  11. – 12.02.2017 r.
  11. – 12.03.2017 r.
  01. – 02.04.2017 r.
  13. – 14.05.2017 r.
  03. – 04.06.2017 r.
  10. – 11.06.2017 r. (11.06. 2017 r. - EGZAMIN)

 • Harmonogram zjazdów na studiach podyplomowych prowadzonych w Wydziale Pielęgniarstwa PMWSZ w Opolu w roku akademickim 2016/2017
  WSPOMAGANIE KOMUNIKOWANIA SIĘ Z PACJENTEM/KLIENTEM Z PROBLEMAMI W POROZUMIEWANIU SIĘ

  SEMESTR I
  24. – 25.09.2016 r.
  08. – 09.10.2016 r.
  29. – 30.10.2016 r.
  19. – 20.11.2016 r.
  03. – 04.12.2016 r.
  14. – 15.01.2017 r.

  SEMESTR II
  04. – 05.02.2017 r.
  04. – 05.03.2017 r.
  22. – 23.04.2017 r.
  13. – 14.05.2017 r.
  24.  25.06.2017 r. (25.06.2017 r. - EGZAMIN)    

  Zajęcia praktyczne: 2 dni po 8 godzin dydaktycznych w terminie od 15.05.2017 do 19.06.2017
  w Samodzielnym Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym  lub Polskim Związku Głuchych

Podanie na studia podypolomowe 2016/2017: docPodanie_na_studia.doc

 

Współpracują z nami

NASZE PROJEKTY
 • Medical Science Baner
 • IV Konferencja
 • logo próchnica
 • logo dziecieca
 • Medical Science Baner
 • IV Konferencja
 • logo młodziezowe
 • logo próchnica
 • logo dziecieca
 • logo młodziezowe
 • logo próchnica
PATRNERZY
 • logo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
 • logo Vital Medic Sp. Z o.o. Kluczbork
 • logo Magnolia
 • logo ZSZ NR 4 w Opolu
 • logo Fundacja Szansa dla Niewidomych
 • logo ZSZ nr 4 im Bronisława Koraszewskiego w Opolu
 • logo Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • logo Uniwersytet Medyczny im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • logo Zespół Szkół w Gogolinie
 • logo Urząd Miasta Opola
 • logo Park Naukowo – Technologiczny w Opolu
 • logo ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁĄCYCH W OPOLU
 • logo Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
 • logo Szpital Wojewódzki w Opolu
 • logo Kuratorium Oświaty w Opolu
 • logo Euromedyk
 • logo UNIWERSYTET MEDYCZNY WE WROCŁAWIU