logo

Projekt systemowy „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt ten jest realizowany przez Ministra Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2.3 wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, - poddziałanie 2.3.2 doskonalenie zawodowe kadr medycznych)

www.efs.gov.pl        www.mz.gov.pl

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu realizowała w latach 2008-2015 projekt systemowy Ministra Zdrowia (pt. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”) jako wykonawca wybrany w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Projekt był skierowany do pielęgniarek i położnych kwalifikujących się do odbycia studiów pomostowych

Absolwenci:

Łącznie

857

- w tym pielęgniarki:

757

- w tym pielęgniarze:

16

- w tym położne:

84

Udział w Projekcie przyczynił się do zwiększenia zainteresowania lokalnego środowiska pielęgniarek i położnych podjęciem studiów licencjackich, nie tylko mieszkańców Opolszczyzny. Studenci przyjeżdżali studiować w naszej uczelni z Częstochowy, Katowic, Przemyśla, ale także z zagranicy – Polacy pracujący w Niemczech, Austrii, Włoszech, na Ukrainie i Białorusi.

Absolwentki, autorki wyróżnionych prac licencjackich prezentowały je na organizowanym przez Uczelnię Sympozjum „Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny”. Niektóre prace licencjackie były publikowane w czasopismach naukowych, m. in. Pulsie Uczelni (kwartalnik naukowy PMWSZ w Opolu), Family Medicine & Primary Care Review.

Absolwenci studiów pomostowych w PMWSZ w Opolu byli laureatami wielu wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów m.in. Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku (2011, 2013) oraz Opolski Hipokrates (Pielęgniarka i Położna Roku: 2011, 2013, 2014). Wiele absolwentek projektu kończyło kierunkowe studia II stopnia oraz podejmowało dalsze kształcenie w ramach specjalizacji zawodowych.

Dwie absolwentki studiów pomostowych z naszej uczelni pełnią funkcję konsultantów wojewódzkich:
ds. pielęgniarstwa onkologicznego oraz ds. pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego.

 

Współpracują z nami

NASZE PROJEKTY
 • Medical Science Baner
 • IV Konferencja
 • logo próchnica
 • logo dziecieca
 • Medical Science Baner
 • IV Konferencja
 • logo młodziezowe
 • logo próchnica
 • logo dziecieca
 • logo młodziezowe
 • logo próchnica
PATRNERZY
 • logo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
 • logo Vital Medic Sp. Z o.o. Kluczbork
 • logo Magnolia
 • logo ZSZ NR 4 w Opolu
 • logo Fundacja Szansa dla Niewidomych
 • logo ZSZ nr 4 im Bronisława Koraszewskiego w Opolu
 • logo Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • logo Uniwersytet Medyczny im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • logo Zespół Szkół w Gogolinie
 • logo Urząd Miasta Opola
 • logo Park Naukowo – Technologiczny w Opolu
 • logo ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁĄCYCH W OPOLU
 • logo Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
 • logo Szpital Wojewódzki w Opolu
 • logo Kuratorium Oświaty w Opolu
 • logo Euromedyk
 • logo UNIWERSYTET MEDYCZNY WE WROCŁAWIU