Cel działania Komisji Bioetycznej

Głównym zadaniem Komisji Bioetycznej jest zagwarantowanie praw, bezpieczeństwa i dobrostanu uczestników badań naukowych. Komisja czuwa nad poszanowaniem godności osoby ludzkiej jako wartości nadrzędnej w stosunku do celów naukowych eksperymentów badawczych. (Czyli chodzi o to, żeby szalony naukowiec w wirze swoich teorii, ciekawości i ochoty na odkrywanie i eksperymentowanie nie zaszkodził niewinnemu uczestnikowi badania).

Każda praca badawcza (w ramach pracy licencjackiej, magisterskiej, badań w Studenckim Kole Naukowym, badań naukowych pracowników Uczelni), która dotyczy człowieka (opis przypadku, eksperyment badawczy, medyczny, badanie ankietowe) musi być pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Bioetyczną funkcjonującą na naszej Uczelni. Prace dyplomowe i publikacje naukowe pisane tylko w oparciu o literaturę (prace przeglądowe, tzw. „review”) nie wymagają opinii Komisji Bioetycznej. Regulamin Komisji Bioetycznej jest do pobrania poniżej.

Kto i jak składa Wniosek o opinię Komisji Bioetycznej?

Wniosek o opinię Komisji Bioetycznej składa i podpisuje pracownik Uczelni, a nie student (wzory wniosku i inne załączniki są do pobrania poniżej), czyli promotor pracy lic/mgr, opiekun Koła Naukowego lub inny pracownik, który prowadzi swoje badania i jest kierownikiem tych badań z ramienia PMWSZ w Opolu. Student może oczywiście pomóc w napisaniu treści wniosku: opis badań, cele badawcze, korzyści i zagrożenia dla uczestnika, itp.

W Regulaminie Komisji Bioetycznej oraz we Wniosku są wyszczególnione wszystkie wymagane informacje na temat badania, m.in. podpisanie przez uczestnika dobrowolnej zgody na udział w badaniu, otrzymania zrozumiałych dla niego informacji o badaniu (korzyści i ryzyko), w którym będzie uczestniczył. Ważne żeby uczestnik miał ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku eksperymentów o wyższym ryzyku Kierownik badania powinien zapewnić uczestnikowi dodatkowe ubezpieczenie medyczne. Również Komisja Bioetyczna może stwierdzić, że badanie jest wysokiego ryzyka i nakazać Kierownikowi badania wykupienie dodatkowego ubezpieczenia medycznego dla uczestnika.

Ważne terminy dla studentów i promotorów prac lic./mgr

W przypadku prac licencjackich i magisterskich wnioski powinne być składane najpóźniej do 30 listopada danego roku (trzeci rok studiów licencjackich, pierwszy rok studiów magisterskich). Zalecamy składać wnioski jak najwcześniej, aby uwzględnić czas oczekiwania na decyzję Komisji (max 4 tygodnie).

Proszę mieć na uwadze, że wszelkie badania naukowe można rozpocząć dopiero po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej!

Gdzie składać wniosek i kiedy otrzymam Opinię?

Całą dokumentację, czyli Wniosek do Komisji Bioetycznej wraz z załącznikami, należy składać w Sekretariacie swojego Wydziału. Komisja ma 4 tygodnie czasu na rozpatrzenie wniosku i wydanie opinii. Dokumenty Komisji będą do odebrania także w Sekretariacie danego Wydziału.

Przewodniczący Komisji Bioetycznej:

dr hab. n med. Roman Kurzbauer (tel: +48 601 444 943)

Aktualny skład członków Komisji Bioetycznej w PMWSZ w Opolu
pdfZarządzenie 15/2017 - Skład Komisji Bioetycznej.pdf

Pliki do pobrania:

Współpracują z nami

NASZE PROJEKTY
 • Medical Science Baner
 • IV Konferencja
 • logo próchnica
 • logo dziecieca
 • Medical Science Baner
 • IV Konferencja
 • logo młodziezowe
 • logo próchnica
 • logo dziecieca
 • logo młodziezowe
 • logo próchnica
PATRNERZY
 • logo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
 • logo Vital Medic Sp. Z o.o. Kluczbork
 • logo Magnolia
 • logo ZSZ NR 4 w Opolu
 • logo Fundacja Szansa dla Niewidomych
 • logo ZSZ nr 4 im Bronisława Koraszewskiego w Opolu
 • logo Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • logo Uniwersytet Medyczny im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • logo Zespół Szkół w Gogolinie
 • logo Urząd Miasta Opola
 • logo Park Naukowo – Technologiczny w Opolu
 • logo ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁĄCYCH W OPOLU
 • logo Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
 • logo Szpital Wojewódzki w Opolu
 • logo Kuratorium Oświaty w Opolu
 • logo Euromedyk
 • logo UNIWERSYTET MEDYCZNY WE WROCŁAWIU