Z dniem 01.04.2016 r. obsługę bankową Uczelni realizować będzie ING Bank Śląski.

W związku z powyższym prosimy o realizację płatności na rzecz PMWSZ w Opolu na nowy rachunek bankowy:

 Nazwa Banku Nr Rachunku Przeznaczenie

ING Bank Śląski

 
32 1050 1504 1000 0090 3087 8947

(Rachunek Bieżący)

 • odpłatności za świadczone usługi edukacyjne oraz za kształcenie prowadzone w formach niestacjonarnych;
 • opłaty za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się;
 • jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów;
 • opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia;
 • opłaty biblioteczne;
 • przychody z działalności gospodarczej;
 • przychody z udziałów i odsetek;
 • przychody ze sprzedaży składników własnego mienia oraz z odpłatności za korzystanie z tych składników przez osoby trzecie na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innej umowy;
 • wydatki bieżące Uczelni.

ING Bank Śląski

 
15 1050 1504 1000 0090 3087 8962

(Dom Studenta)

 • opłaty z tytułu zamieszkania w domu student.

Współpracują z nami

NASZE PROJEKTY
 • Medical Science Baner
 • IV Konferencja
 • logo próchnica
 • logo dziecieca
 • Medical Science Baner
 • IV Konferencja
 • logo młodziezowe
 • logo próchnica
 • logo dziecieca
 • logo młodziezowe
 • logo próchnica
PATRNERZY
 • logo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
 • logo Vital Medic Sp. Z o.o. Kluczbork
 • logo Magnolia
 • logo ZSZ NR 4 w Opolu
 • logo Fundacja Szansa dla Niewidomych
 • logo ZSZ nr 4 im Bronisława Koraszewskiego w Opolu
 • logo Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • logo Uniwersytet Medyczny im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • logo Zespół Szkół w Gogolinie
 • logo Urząd Miasta Opola
 • logo Park Naukowo – Technologiczny w Opolu
 • logo ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁĄCYCH W OPOLU
 • logo Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
 • logo Szpital Wojewódzki w Opolu
 • logo Kuratorium Oświaty w Opolu
 • logo Euromedyk
 • logo UNIWERSYTET MEDYCZNY WE WROCŁAWIU