UCHWAŁA NR 125/2013

SENATU

PAŃSTWOWEJ MEDYCZNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

W OPOLU

z dnia 18 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. z dnia 26 marca 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z póź. zm.) oraz § 23 ust. 3 pkt 41 Statutu PMWSZ w Opolu, Senat Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Senat Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu wprowadza do stosowania Kodeks Etyki Nauczyciela Akademickiego Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.

 1. Kodeks, o którym mowa w §1 ust.1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały (w tym Kodeks etyki pracownika naukowego - załącznik do Kodeksu o którym mowa w uchwale
 2. Kodeks obowiązuje wszystkich nauczycieli akademickich i wykładowców Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.        

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

UCHWAŁA NR 133/2013

SENATU

PAŃSTWOWEJ MEDYCZNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

W OPOLU

z dnia 18 kwietnia 2013 roku

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Administracyjnych Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu

Na podstawie art. 62 ust.1 ustawy  z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. z dnia 26 marca 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z póź. zm.) oraz § 23 ust. 3 pkt 41 Statutu PMWSZ w Opolu, Senat Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Senat Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu wprowadza do stosowania w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu Kodeks Etyki Pracowników Administracyjnych.
 2. Kodeks, o którym mowa w §1 ust.1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 3. Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.                                                                                                       

§ 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Współpracują z nami

NASZE PROJEKTY
 • Medical Science Baner
 • IV Konferencja
 • logo próchnica
 • logo dziecieca
 • Medical Science Baner
 • IV Konferencja
 • logo młodziezowe
 • logo próchnica
 • logo dziecieca
 • logo młodziezowe
 • logo próchnica
PATRNERZY
 • logo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
 • logo Vital Medic Sp. Z o.o. Kluczbork
 • logo Magnolia
 • logo ZSZ NR 4 w Opolu
 • logo Fundacja Szansa dla Niewidomych
 • logo ZSZ nr 4 im Bronisława Koraszewskiego w Opolu
 • logo Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • logo Uniwersytet Medyczny im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • logo Zespół Szkół w Gogolinie
 • logo Urząd Miasta Opola
 • logo Park Naukowo – Technologiczny w Opolu
 • logo ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁĄCYCH W OPOLU
 • logo Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
 • logo Szpital Wojewódzki w Opolu
 • logo Kuratorium Oświaty w Opolu
 • logo Euromedyk
 • logo UNIWERSYTET MEDYCZNY WE WROCŁAWIU