Uwaga!
W dniach 18.04.2017 r. (wtorek)
oraz 2.05,04-05.05.2017 r.
Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
będzie
nieczynnyUwaga

decyzje stypendialne należy odbierać
w godzinach przyjęć studentów pok.011
 WNIOSKI
o pomoc materialną dla studentów na rok akademicki 2016/2017

można składać również w trakcie roku akademickiego
w terminie do 10 dnia danego miesiąca
w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich

w godzinach przyjęć:

poniedziałek           nieczynne
wtorek i środa        od 10.00 do 13.00
czwartek i piątek    od 12.00 do 15.00
 

wnioski o pomoc materialną można składać również w trakcie dyżuru sobotniego w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich
instytutu pełniącego dyżur odpowiednio pok. 011, pok. 10 i pok. 09
w godz. od 9.00 do 13.00

 pdfZarządzenie__nr_40-2016_w_sprawie składania wniosków o pomoc materialną dla studentów 2016/2017.PDFDRUKI o pomoc materialną obowiązujące w roku akademickim 2016/2017
umieszczone są na stronie internetowej w zakładce:
     dla studenta - pomoc materialna - pliki do pobrania

druki można również odebrać w Dziale Kształcenia 
 

  Wykaz dokumentów wymaganych do składania wniosku o przyznanie
- stypendium socjalnego znajduje się w Regulaminie pomocy materialnej  §2 ust. 11 oraz druku nr 13


 

Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym - WAŻNE

Art.173 ust.1
Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, w formie:
1) stypendium socjalnego;
2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
3) stypendium rektora dla najlepszych studentów;
4) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;
5) zapomogi.


Art.184 ust.5
Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów,
nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.


 Art.181 ust.4
O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów lub stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

 

 

Współpracują z nami

NASZE PROJEKTY
 • Medical Science Baner
 • IV Konferencja
 • logo próchnica
 • logo dziecieca
 • Medical Science Baner
 • IV Konferencja
 • logo młodziezowe
 • logo próchnica
 • logo dziecieca
 • logo młodziezowe
 • logo próchnica
PATRNERZY
 • logo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
 • logo Vital Medic Sp. Z o.o. Kluczbork
 • logo Magnolia
 • logo ZSZ NR 4 w Opolu
 • logo Fundacja Szansa dla Niewidomych
 • logo ZSZ nr 4 im Bronisława Koraszewskiego w Opolu
 • logo Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • logo Uniwersytet Medyczny im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • logo Zespół Szkół w Gogolinie
 • logo Urząd Miasta Opola
 • logo Park Naukowo – Technologiczny w Opolu
 • logo ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁĄCYCH W OPOLU
 • logo Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
 • logo Szpital Wojewódzki w Opolu
 • logo Kuratorium Oświaty w Opolu
 • logo Euromedyk
 • logo UNIWERSYTET MEDYCZNY WE WROCŁAWIU