1. Biuro Karier
next
prev

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, Oddział Fundacji Aktywizacja w Opolu rozpoczęła realizację projektu „Młodzi aktywni na rynku pracy” w ramach, którego posiada możliwość m.in. finansowania kosztów czesnych, opłacania egzaminów, kursów dla osób zainteresowanych udziałem.

Kto może wziąć udział w projekcie:

 • Osoby w wieku 15-29 lat;
 • Osoby zamieszkujące na terenie województwa opolskiego;
 • Osoby nieszkolące się, nieuczące się w trybie stacjonarnym (słuchacze studiów zaocznych, liceów dla dorosłych, szkół policealnych) oraz niepracujące;
 • mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.


Oferta projektu:

 • Praktyki zawodowe – 1 miesiąc, Uczestnik otrzymuje miesięczne stypendium wysokości 1196,88 zł netto;
 • Staże – do 5 miesięcy, Uczestnik otrzymuje miesięczne stypendium wysokości 1196,88 zł netto;
 • Certyfikowane szkolenia zawodowe – bezpłatne, tematyka szkolenia zależna od preferencji zawodowych Uczestnika;
 • Stworzenie Indywidualnego Planu Działania – planowanie działań umożliwiających zwiększenie poziomu samodzielności i aktywności społecznej;
 • Pośrednictwo pracy – pośrednik pracy wyszukuje oferty w zależności od zainteresowań zawodowych danego Uczestnika;
 • Możliwość bezpłatnego skorzystania z konsultacji z psychologiem, prawnikiem, doradcą zawodowym;
 • Warsztaty umiejętności zawodowych, tematyka: autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej, aktywne metody poszukiwania pracy, pisanie dokumentów aplikacyjnych, symulacja rozmów kwalifikacyjnych itp.


Uczestnik perojektu otrzymuje:

 • zwrot kosztów dojazdu na warsztaty, szkolenia, praktyki oraz staże;
 • dojazd specjalistyczny dla osób niemających możliwości poruszania się środkami komunikacji publicznej;
 • dostęp do materiałów edukacyjnych wydanych przez Fundację Aktywizacja;
 • materiały dydaktyczne;
 • poczęstunek podczas zajęć i warsztatów;
 • dostęp do bazy ofert pracy.


Jak zostać Uczestnikiem projektu „Młodzi aktywni na rynku pracy”?

 1. Należy wypełnij dokumenty rejestracyjne (dokumenty dostępne w siedzibie Fundacji lub do pobrania: Niezbędne dokumenty do pobrania);
 2. Z wypełnionymi dokumentami udać się do Fundacji Aktywizacja (oddział w Opolu);
 3. Doradca zawodowy przeprowadzi Indywidualny Plan Działania, podczas którego ustalone zostaną preferencje zawodowe odnośnie stażu, praktyk oraz szkolenia;
 4. Po wykonaniu powyższych czynności zostaje się Uczestnikiem Projektu – można rozpocząć poszukiwanie szkolenia, praktyk, stażu.


Kontakt:
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych,
Oddział Fundacji Aktywizacja w Opolu
ul. Ozimska 25, II piętro (budynek „Kaskada”)
45-057 Opole

Hanna Kurp
Tel: +48 508 501 336, 77 542 19 02
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bogna Mnich
Tel. +48 508 501 338, tel. 77 542 19 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

plakat mlodzi aktwni

Projekt „Młodzi aktywni na rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

PFRON

PFRON

IX Akademickie Targi Pracy PO

 • 22 marca 2017 r., godz. 10.00 – 14.00
 • Opole, ul. Mikołajczyka 16, pawilon „Łącznik”, zlokalizowany w I kampusie Politechniki Opolskiej, w sąsiedztwie domów studenta
 • Targi organizowane dla Studentów, Absolwentów, Wykładowców oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem kariery zawodowej

IX Akademickie Targi Pracy Plakat

Arbonne Oopole marzec

Logo Projekt

Uprzejmie informujemy, że Izba Rzemieślnicza w Opolu realizuje projekt pn.: „Młodzi na czasie - czas na pracę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:
Kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 osób młodych tzw. młodzieży NEET z województwa opolskiego.

Adresaci projektu (grupa docelowa):
59 osób młodych zamieszkujących na terenie woj. opolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby zarejestrowane jako bezrobotne w PUP, ani studenci studiów stacjonarnych. Możliwy jest udział studentów studiów zaocznych o ile nie pracują i spełniają kryteria młodzieży NEET.

Pierwszeństwo udziału mają:

 1. kobiety,
 2. osoby z niepełnosprawnościami,
 3. osoby o niskich kwalifikacjach (maks. średnie wykształcenie),
 4. osoby długotrwale bezrobotne.

Wsparcie w projekcie:

 1. Diagnoza potrzeb i poradnictwo zawodowe z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania dla 100% Uczestników projektu
  (Dodatkowo - dobór szkoleń zawodowychdla minimum 40% Uczestników projektu z największą luką kompetencyjną.)

 2. Szkolenia zawodowe w zawodach rzemieślniczych, kończące się egzaminem czeladniczym dla 40% Uczestników projektu.

 3. Pośrednictwo pracy dla 100% Uczestników projektu.

 4. Staż zawodowy dla 100% Uczestników projektu, płatny, odbywany w zdiagnozowanym i/lub nabytym poprzez szkolenie zawodzie, w pobliżu miejscu zamieszkania dla:
  • 29 Uczestników projektu na okres 6 miesięcy;
  • 30 Uczestników projektu na okres 3 miesięcy.

GWARANCJA ZATRUDNIENIA NA MINIMUM 0,5 ETATU NA OKRES CO NAJMNIEJ 3 MIESIĘCY OD DNIA ZAKOŃCZENIA STAŻU dla:
17% z wszystkich Uczestników projektu z niepełnosprawnościami;
48% z wszystkich Uczestników projektu o niskich kwalifikacjach;
35% z wszystkich Uczestników projektu będących osobami długotrwale bezrobotnymi;
43% z wszystkich wyżej niewymienionych grup.


ZAPRASZAMY ABSOLWENTÓW SZKÓŁ - PROJEKT TO DOSKONAŁA OKAZJA DO NABYCIA DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO, KTÓRE UZUPEŁNI EDUKACJĘ SZKOLNĄ !!!
ZAPRASZAMY FIRMY Z WOJ. OPOLSKIEGO - STAŻYSTA TO NIEOCENIONA POMOC I SZANSA NA DOBREGO PRACOWNIKA !!!

 

Więcej informacji:
Biuro projektu - Izba Rzemieślnicza w Opolu
ul. Katowicka 55, 45-061 Opole
tel. 77 454 31 73 wew. 27
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: www.izbarzem.opole.pl

 

Współpracują z nami

NASZE PROJEKTY
 • pulsuczelni
 • IV Konferencja
 • logo próchnica
 • logo dziecieca
 • pulsuczelni
 • IV Konferencja
 • logo młodziezowe
 • logo próchnica
 • logo dziecieca
 • logo młodziezowe
 • logo próchnica
PATRNERZY
 • logo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
 • logo Vital Medic Sp. Z o.o. Kluczbork
 • logo Magnolia
 • logo ZSZ NR 4 w Opolu
 • logo Fundacja Szansa dla Niewidomych
 • logo ZSZ nr 4 im Bronisława Koraszewskiego w Opolu
 • logo Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • logo Uniwersytet Medyczny im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • logo Zespół Szkół w Gogolinie
 • logo Urząd Miasta Opola
 • logo Park Naukowo – Technologiczny w Opolu
 • logo ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁĄCYCH W OPOLU
 • logo Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
 • logo Szpital Wojewódzki w Opolu
 • logo Kuratorium Oświaty w Opolu
 • logo Euromedyk
 • logo UNIWERSYTET MEDYCZNY WE WROCŁAWIU